НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КРЕМАЦИЯ

1. Съобщение за смърт

Когато Вашият близък е починал в дома, но личният лекар отсъства или по някакви причини откаже да издаде съобщение за смърт, то Траурна Агенция НИССИ-ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ЕООД, Ви съдейства за оформяне на нужния документ.

2. Документ за самоличност на починалия (лична карта или паспорт)

*Когато документа за самоличност на покойника е изгубен, Траурна Агенция НИССИ-ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО ЕООД изисква от служителите на МВР справка за самоличност на починалия.

3. Разрешително за кремация

4. Декларация за кремиране

5. Декларация за получаване на урна

6. Други документи

Моля, свържете се със служители на нашата агенция, за да бъдете информирани за съответните документи, касаещи Вашия случай.

ДЕНОНОЩНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА БЕЗПЛАТНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ 0894 507 557; 0897 88 50 33; 052 507 557

ДЕНОНОЩНИ ОФИСИ на ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ - централа ВАРНА:

гр. ВАРНА - ул. Акад. Андрей Сахаров 10 (до Гранд Мол Варна, кръстовище сп. "Техникумите")

гр. БАЛЧИК – ул. “Ч. Море” 35; тел: 0579/766 46 и 0894/619 877;

Кремацията  като метод на изпращане на починал близък човек варира според религиозните възгледи на отделните нации. В Япония кремацията по закон е задължителна. В САЩ броят на извършваните кремации нараства бързо, причинявайки спад в Традиционната Погребална Индустрия. Исляма го забранява. Евреите трудно го възприемат. Хиндуизмът и будизмът насърчават кремацията.


Цена Кремация

  • Кремация - 280 лв.
  • Място в паметна стена - 460 лв. (не е задължителен разход)

Погребална агенция НИССИ-ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - гр. Варна, предлага транспорт на покойника до Крематориум гр. София със собствен специализиран превоз на цена 0.60 лв. на километър /в двете посоки/

Траурна агенция НИССИ-ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО извършва кремации до 48 часа след приемане на покойника в Крематориума, когато е налице коректно оформена и пълна документация за провеждането й.

Вариантите за полагането на урната с праха на починалия доскоро бяха  два -  в съответното гробно място или в колумбарийна стена, която би следвало да има всяко гробище във Варна и България като цяло.

От тази година гражданите имат право да съхраняват урната с праха на починалия в дома си. Това значително намалява разходите за опечалените близки, тъй като в този случай, таксата за място в паметна стена отпада.

Въпроси: Каква е същността на кремацията? Древен или нов метод е кремирането на починалите? Съществува ли перспектива кремацията да измести залегналите в Българските традиции класически погребения чрез заравяне в гробно място в гробищен парк?

Отговори: Кремирането на починали се практикува от хилядолетия. Кремацията като вид погребален ритуал и начин на изпращане на близкия съществува още от каменната епоха, но бива преустановено при навлизането на християнството като официална религия.

Кремацията отново придобива популярност в Европа през Викторианската епоха. Заведено е дело в съда за правата на личността да избира между традиционно погребение и кремиране след смъртта. Това обстоятелство се превръща в прецедент, след който кремацията е провъзгласена за законна. Предубежденията към кремиране на мъртви битуват и след това събитие.

В средата на 20ти век, обаче, предвид урбанизационните процеси, намаляване на теренните площи, водещо до недостиг на парцели за гробни места, както и подвижността на съвременните хора, живеещи далеч от родните си места, християнската църква излиза с нова позицията по отношение на кремацията, която е реабилитирана официално като подходящ метод за погребение.

През последния век кремирането се превърна в основен метод за погребване на покойниците във високо развитите нации. Статистиката гласи следното:

98 % от погребенията в Япония използват кремацията като траурен метод.

80 % от мъртвите в държави като Дания,Чехия, Хонконг, Перу и др. се кремират.

70 % от починалите в Западноевропейските страни биват кремирани.

Тази цифра силно се влияе от традициите на религиозните общности в съответните държави. Например в силно религиозните католическите среди този процент пада под 15 пункта. А в Съединените Американски Щати едва 25 % от погребенията се извършват с кремация.