Skip to content

Гравирани Портрети върху Гранит

Портрети гравирани върху гранит могат да бъдат използвани за поставяне върху вече съществуващи надгробни плочи. Също така и за възстановяване на стари надгробни камъни, като портрета бъде залепен върху старата плоча.