Skip to content

Кремации Варна - Цени и Пакети

В този труден момент, ние заставаме зад Вас с нашият богат опит и дългогодишен професионализъм, за да Ви помогнем да направите компетентно Вашия избор – бързо и на най-добра цена, за едно достойно последно сбогом!

Кремации Варна Цени

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ

900 лв.

 • Организиране на кремация
 • Такса Кремация
 • Транспорт до Крематориума
 • Кремация
 • Урна с табелка
 • Доставка на урна до офиса
 • Скръбни вести – 3 бр. 

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

1100 лв.

 • Цялостно административно обслужване; 
 • Организиране на кремация;
 • Ковчег – обикновен;
 • Доставка на ковчег;
 • Транспорт до Крематориума; 
 • Кремация; 
 • Урна с табелка;
 • Доставка на урна до офис;
 • Смъртен акт;
 • Такса кремация;
 • Скръбни вести – 3бр

Когато Вашият близък е починал, но личния лекар отсъства или по някаква причина откаже да Ви съдейства, ние можем да осигурим, лекар, който да издаде “Съобщение за смърт”.

Всички допълнителни стоки и услуги са по желание на клиента ​

* Цените НЕ включват общинска такса “Изкопаване на гробно място” – различна за всяко населено място, определена от Общински съвет.

** Цените НЕ включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът Не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената зависи от различните ритуални зали и храмове.

Допълнителни траурни услуги, стоки и ритуали:

кремиране цени и услуги
Крематориум Варна
 • Хладилна камера;
 • Църковен ритуал;
 • Граждански ритуал;
 • Некролози и скръбни вести;
 • Естествени и изкуствени венци;
 • Надгробни знаци – кръстове;
 • Погребални комплекти;
 • Свещи;
 • Обредно жито;
 • Обредна погача;
 • Всички необходими траурни принадлежности;
 • Изкопаване и заравяне на нов/ стар гроб;
 • Събиране на кости;
 • Почистване и поддръжка на стар гроб;
 • Освобождаване от болница на покойния;
 • Посмъртен тоалет;
 • Ковчег;
 • Аранжировка на ковчег;
 • Доставка на ковчег;
 • Пренасяне на ковчег;
 • Катафалка;

Необходими документи за извършване на кремация и полагане на урна в нова ниша:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Разрешително за кремация;
 3. Лична карта/ паспорт на починалия;
 4. Документ , удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, което да ва съгласие за кремация;
 5. Декларация по образец;

Необходими документи за извършване на кремация и полагане на урна в наследствено гробно място или ниша:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Разрешително за кремация;
 3. Лична карта/ паспорт на починалия;
 4. Документ, удостоверяващ пряка роднинска връзка между сега починалия и лицето, което дава съгласие за кремация;
 5. Декларация по образец;
 6. Фактура за платена ниша ( Ако няма такава , ние правим необходимата справка в регистрите на общинските гробищни паркове ) ;
 7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата;
 8. Ако покойника НЕ е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши полагането на урната в наследствената ниша или наследственото гробно място;

Денонощни телефони за безплатна информация и консултация:​