Skip to content

Некролози и Скръбни вести

Тук можете да разгледате каталогът ни с некролози и скръбни вести. Всички са с готови текстове за некролози. 

От тук може да изберете скръбна вест или некролог за различни периоди – 40 дни, 3, 6, 9 месеца, 1 година и вече за следващи години. 

Може да ни дадете снимка на място или по email. За контакти посетете страницата.