Професионални погребални услуги Варна

Разбираме колко трудно е, когато някой близък почине, особено когато трябва да се организира погребението. Нашите траурни услуги ще Ви улеснят, като предложим високо качество и удобство. Ще Ви помогнем с целия процес.

Погребения Варна цени

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ

790 лв.

 • Цялостно административно обслужване, запазване на ден и час
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег
 • Аранжиране и драпиране на ковчег
 • Надгробен знак – кръст
 • Катафалка
 • Скръбни вести – 6 бр.
 • Свещи – 20 бр.
 • Надгробен венец
 • Смъртен акт
 • Присъствие на погребални агенти за погребение от началото до край

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

1150 лв.

 • Цялостно административно обслужване, запазване на ден и час
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег
 • Аранжиране и драпиране на ковчег
 • Измиване и обличане на покойника
 • Полагане на покойника
 • Надгробен знак – кръст
 • Катафалка
 • Скръбни вест – 6 бр.
 • Свещи – 20 бр.
 • Ритуална погача
 • Надгробен венец
 • Миро
 • Хладилна камера (едно денонощие)
 • Траурни аксесоари
 • Смъртен акт
 • Присъствие на погребални агенти за погребение  от началото до края

Когато Вашият близък е починал, но личния лекар отсъства или по някаква причина откаже да Ви съдейства, ние можем да осигурим, лекар, който да издаде „Съобщение за смърт”.

Всички допълнителни стоки и услуги са по желание на клиента

* Цените НЕ включват общинска такса “Изкопаване на гробно място” – различна за всяко населено място, определена от Общински съвет.

** Цените НЕ включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът Не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената зависи от различните ритуални зали и храмове.

Допълнителни траурни услуги, стоки и ритуали:

Погребални услуги Варна
 • Хладилна камера;
 • Църковен ритуал;
 • Граждански ритуал;
 • Некролози и скръбни вести;
 • Естествени и изкуствени венци;
 • Надгробни знаци – кръстове;
 • Погребални комплекти;
 • Свещи;
 • Обредно жито;
 • Обредна погача;
 • Всички необходими траурни принадлежности;
 • Изкопаване и заравяне на нов/ стар гроб;
 • Събиране на кости;
 • Почистване и поддръжка на стар гроб;
 • Освобождаване от болница на покойния;
 • Посмъртен тоалет;
 • Ковчег;
 • Аранжировка на ковчег;
 • Доставка на ковчег;
 • Пренасяне на ковчег;
 • Катафалка;

Необходими документи за извършване на погребение в нов гроб:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Лична карта / паспорт на починалия ;

Необходими документи за извършване на погребение в стар гроб:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Лична карта/ паспорт на починалия;
 3. Фактура за платено гробно място. Ако нямате такава, ние ще направим необходимата справка в регистрите на Общинския гробищен парк;
 4. Удостоверение за наследници (ако е необходимо);
 5. Ако покойния НЕ е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място;

Денонощни телефони за безплатна информация и консултация: