Skip to content

Професионални погребални услуги Варна

Разбираме колко трудно е, когато някой близък почине, особено когато трябва да се организира погребението. Нашите траурни услуги ще Ви улеснят, като предложим високо качество и удобство. Ще Ви помогнем с целия процес.

Погребения Варна цени

МИНИМАЛЕН ПАКЕТ

790 лв.

 • Цялостно административно обслужване, запазване на ден и час
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег
 • Аранжиране и драпиране на ковчег
 • Надгробен знак – кръст
 • Катафалка
 • Скръбни вести – 6 бр.
 • Свещи – 20 бр.
 • Надгробен венец
 • Смъртен акт
 • Присъствие на погребални агенти за погребение от началото до край

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ

1150 лв.

 • Цялостно административно обслужване, запазване на ден и час
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег
 • Аранжиране и драпиране на ковчег
 • Измиване и обличане на покойника
 • Полагане на покойника
 • Надгробен знак – кръст
 • Катафалка
 • Скръбни вест – 6 бр.
 • Свещи – 20 бр.
 • Ритуална погача
 • Надгробен венец
 • Миро
 • Хладилна камера (едно денонощие)
 • Траурни аксесоари
 • Смъртен акт
 • Присъствие на погребални агенти за погребение  от началото до края

Когато Вашият близък е починал, но личния лекар отсъства или по някаква причина откаже да Ви съдейства, ние можем да осигурим, лекар, който да издаде „Съобщение за смърт”.

Всички допълнителни стоки и услуги са по желание на клиента

* Цените НЕ включват общинска такса “Изкопаване на гробно място” – различна за всяко населено място, определена от Общински съвет.

** Цените НЕ включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът Не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената зависи от различните ритуални зали и храмове.

Допълнителни траурни услуги, стоки и ритуали:

Погребални услуги Варна
 • Хладилна камера;
 • Църковен ритуал;
 • Граждански ритуал;
 • Некролози и скръбни вести;
 • Естествени и изкуствени венци;
 • Надгробни знаци – кръстове;
 • Погребални комплекти;
 • Свещи;
 • Обредно жито;
 • Обредна погача;
 • Всички необходими траурни принадлежности;
 • Изкопаване и заравяне на нов/ стар гроб;
 • Събиране на кости;
 • Почистване и поддръжка на стар гроб;
 • Освобождаване от болница на покойния;
 • Посмъртен тоалет;
 • Ковчег;
 • Аранжировка на ковчег;
 • Доставка на ковчег;
 • Пренасяне на ковчег;
 • Катафалка;

Необходими документи за извършване на погребение в нов гроб:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Лична карта / паспорт на починалия ;

Необходими документи за извършване на погребение в стар гроб:

 1. Съобщение за смърт;
 2. Лична карта/ паспорт на починалия;
 3. Фактура за платено гробно място. Ако нямате такава, ние ще направим необходимата справка в регистрите на Общинския гробищен парк;
 4. Удостоверение за наследници (ако е необходимо);
 5. Ако покойния НЕ е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им гробно място;

Денонощни телефони за безплатна информация и консултация: